Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaGeografia

Wybierz A lub B i jego uzupełnienie 1 lub 2.
Cechą społeczeństwa młodego jest A. wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym B. wysoki przyrost naturalny /charakterystyczny dla/ 1. większości krajów zachodniej Europy 2. wielu krajów o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Katarzyna

Katarzyna

Geografia