Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Rzeźba młodoglacjalna jest charakterystyczna dla:
A. Beskidu Niskiego.
B. Niziny Śląskiej.
C. Wyżyny Lubelskiej.
D. Pojezierza Mazurskiego.

Odpowiedź nauczyciela