Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaGeografia

Przyporządkuj podane przyczyny do wybranych problemów Afryki tak, aby każdy ciąg poprawnie wskazywał zależność: przyczyna; skutek. konflikty zbrojne, brak dostępu do wody pitnej, głód, AIDS
A.___________________________________________ ––> osłabienie organizmu, zwiększenie się śmiertelności, zwłaszcza wśród dzieci B._________________________________________ ––> występowanie wielu chorób, zwłaszcza przewodu pokarmowego C.___________________________________________ ––> zwiększona liczba zgonów, skracanie się średniej długości trwania życia D.___________________________________________ ––> destabilizacja gospodarki, pogarszanie się poziomu życia mieszkańców

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Piotr

Piotr

Geografia