Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Przyporządkuj krainom geograficznym charakterystyczne dla nich formy rzeźby terenu: 1) Pojezierze Pomorskie, 2) Tatry, 3) Góry Świętokrzyskie, 4) Wyżyna Lubelska, 5) Pobrzeże Słowińskie
A) gołoborza, B) wąwozy lessowe, C) cyrki lodowcowe, D) równina sandrowa, E) wydmy

Odpowiedź nauczyciela