Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Porównaj glebę górską z rędziną.

Odpowiedź nauczyciela