🎓 Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach: A. Zastępowanie obszarów leśnych gruntami ornymi wpływa na zmniejszenie / zwiększenie ryzyka powodziowego. B. Fala powodziowa może spowodować spłycenie / pogłębienie koryta rzecznego. C. W dorzeczu Wisły / Odry w 1997 roku nastąpiła katastrofalna powódź, w której wyniku zginęło 56. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach:
A. Zastępowanie obszarów leśnych gruntami ornymi wpływa na zmniejszenie / zwiększenie ryzyka
powodziowego.
B. Fala powodziowa może spowodować spłycenie / pogłębienie koryta rzecznego.
C. W dorzeczu Wisły / Odry w 1997 roku nastąpiła katastrofalna powódź, w której wyniku zginęło 56.

Agnieszka
odpowiedziała na to pytanie

Podkreślono właściwe informacje w zdaniach: 

A. Zastępowanie obszarów leśnych gruntami ornymi wpływa na zmniejszenie / zwiększenie ryzyka
powodziowego.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
28 marca 2019
EDB

Co to jest HIV?

37 minut temu
EDB

Opisz gruźlicę.

38 minut temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019