Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Geografia

Podkreśl rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług.
produkcja środków transportu, doradztwo finansowe, górnictwo ropy naftowej, działalność administracji państwowej

Odpowiedź nauczyciela