🎓 Podaj różnice między gospodarką rynkową a gospodarką centralnie planowaną. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Podaj różnice między gospodarką rynkową a gospodarką centralnie planowaną.

Piotr
29
Polub to zadanie

Przykładowe różnice między gospodarką rynkowa, a centralnie planowaną:

 

- w gospodarce rynkowej dominuje własność prywatna, natomiast w centralnie planowanej podstawę stanowi własność państwowa;

- w gospodarce rynkowej podaż dóbr regulowana jest przez

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019