🎓 Podaj przyczyny wyludniania się ludności ze wsi oddalonych od dużych ośrodków miejskich. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Podaj przyczyny wyludniania się ludności ze wsi oddalonych od dużych ośrodków miejskich.

Katarzyna
4476
Polub to zadanie

Przykładowe przyczyny:

  • bezrobocie na wsi i migracje ekonomiczne;
  • słaba komunikacja -
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Wymień rodzaje wad postawy.

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019