🎓 Podaj przyczyny i skutki zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  liceum

Podaj przyczyny i skutki zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu.

Piotr
29
Polub to zadanie

Współcześnie obserwuje się globalne zmiany klimatu polegające na wzroście średniej rocznej temperatury na całym świecie.
Za główne przyczyny tego zjawiska uważa się m.in.:

emisje gazów cieplarnianych (np.: CO2,metan) spowodowane spalaniem paliw kopalnych;
wycinanie lasów tropikalnych, które pochłaniają

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Geografia

Co to intruzja magmowa?

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019