🎓 Połącz liniami cechy klimatu wymienionych miejsc w Europie z czynnikami, które ten klimat kształtują. 1. Ujemna temperatura przez prawie cały rok na wyspach Arktyki; 2. Łagodne zimy we Francji a mroźne w Rosji; 3. Niskie wartości temperatury powietrza i wysokie opady w Alpach; A. Ukształtowanie powierzchni; B. Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi; C. Prądy morskie; D. Odległość od mórz i oceanów; - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Połącz liniami cechy klimatu wymienionych miejsc w Europie z czynnikami, które ten klimat kształtują.

1. Ujemna temperatura przez prawie cały rok

...

Damian
55497
odpowiedział na to pytanie

Cechy klimatu należy połączyć z następującymi czynnikami:

1. Ujemna temperatura przez prawie cały rok na wyspach Arktyki ---------- B.

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Język angielski

Reported speech-

Jerry, why don’t you stay with us for a few more days,” said Neil. (SUGGESTED)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

2. “It was a bad idea to invest so much money in that shop,” said Florence. (REGRETTED)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

3. “Ben, it was you who forgot to lock the door!” said Simon. (ACCUSED)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

4. “Phil, you should move your money to a different bank,” said Dora. (ADVISED)
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………......................

5. “I will not keep the place for you till September,” said Clara to Adam. (REFUSED)
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………......................

6. “I heard you have passed your A- levels, Rose. Well-done!” said Lynn. (CONGRATULATE)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

7. “You must visit us next summer,” said Pam to me. (INSISTED)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

8. “I did not inform the press about the stolen money,” said Paul. (DENIED)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

9. “You have made incredible progress as an artist,’ said Jenny to me. (COMPLIMENTED)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

10. “Yes, I was the one who put this controversial photo in the hall,” said Derek. (ADMITTED)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019