🎓 Na wykresie przedstawiono pionowy rozkład zawartości tlenu oraz dwutlenku węgla w przekroju pionowym oceanu. Na podstawie wykresów oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. W wodzie morskiej, podobnie jak w atmosferze, stężenie dwutlenku węgla jest mniejsze niż tlenu. W warstwie przypowierzchniowej jest około 4 razy więcej tlenu niż na głębokości 800 metrów. Najmniejsze stężenie tlenu występuje poniżej 1 km głębokości. Zawartość dwutlenku węgla wzrasta wraz z głębokością. Najbardziej natlenione są wody do głębokości 100 m. - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  liceum

Na wykresie przedstawiono pionowy rozkład zawartości tlenu oraz dwutlenku węgla w przekroju pionowym oceanu. Na podstawie wykresów oceń prawdziwość

...

Agnieszka
40
Polub to zadanie

Zdania prawdziwe zaznaczono P, a fałszywe F:

  • W wodzie morskiej, podobnie jak w atmosferze, stężenie dwutlenku węgla jest mniejsze niż tlenu. F
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Biologia

Opisz typy budowy gąbek.

około 13 godzin temu