Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia

Na podstawie listy światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO wymień obiekty, które są przykładem turystycznego wykorzystania dawnych obiektów górniczych w Polsce.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Piotr

Piotr

Geografia