Każda warstwa osadów Ziemi zawiera informacje o historii gwiazd czy o dziejach Ziemi? - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Geografia
 -  szkoła podstawowa

Każda warstwa osadów Ziemi zawiera informacje o historii gwiazd czy o dziejach Ziemi?

Sylwia
31604
odpowiedziała na to pytanie

Każda warstwa skał na naszej planecie zawiera informacje oczywiście o dziejach Ziemi. Mówi bowiem o środowisku jej powstania (lądowe, morskie), klimacie oraz o procesach geologicznych, które wówczas zachodziły.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019