Co oznacza skrót PKB? - Odrabiamy.pl

Geografia
 -  liceum

Geografia
 -  liceum

Co oznacza skrót PKB?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
PKB to produkt krajowy brutto, jeden z najważniejszych mierników wykorzystywanych w ekonomii. Wartość tego miernika podawana jest najczęściej w dolarach amerykańskich. Obrazuje on wielkość dóbr i usług wytworzonych na terenie danego państwa/regionu. Zależy między innymi od poziomu rozwoju gospodarczego, liczby ludności oraz struktury zatrudnienia.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Matematyka
0,217:3,5
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Geografia
Co oznacza skrót PKB?
8 września 2018