Znaleźć promień R obracającego się koła jeśli wiadomo że prędkość liniowa v₁ punktu znajdującego się na obwodzie jest 1,5 razy większa od prędkości liniowej punktu położonego o x bliżej osi koła. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Znaleźć promień R obracającego się koła jeśli wiadomo że prędkość liniowa v₁ punktu znajdującego się na obwodzie jest 1,5 razy większa od prędkości liniowej punktu położonego o x bliżej osi koła.

Ewelina
7070
odpowiedziała na to pytanie

Koło obraca się z pewną stałą szybkością kątową. Zależność prędkości kątowej od prędkości liniowej przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest prędkością kątową,  jest prędkością liniową,  jest promieniem okręgu po jakim porusza się ciało. Szybkość kątowa każdego z punktów będzie taka sama. Różnić się one będą wartościami prędkości liniowych oraz odległościami od osi obrotu. 

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019