🎓 Wzbudzony atom wodoru emituje promieniowanie związane z przejściem elektronu z powłoki trzeciej na drugą. Oblicz energię wyemitowanego kwantu i długość fali uzyskanej linii widmowej. Zapisz, czy linia ta wypada w zakresie światła widzialnego, jeśli światło widzialne zawiera fale w przedziale od 380 nm do 760 nm. Energia stanu podstawowego atomu wodoru E = –13,6 eV. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Wzbudzony atom wodoru emituje promieniowanie związane z przejściem elektronu z powłoki trzeciej na drugą. Oblicz energię wyemitowanego kwantu i długość fali uzyskanej linii widmowej. Zapisz, czy linia ta wypada w zakresie światła widzialnego, jeśli światło widzialne zawiera fale w przedziale od 380 nm do 760 nm. Energia stanu podstawowego atomu wodoru E = –13,6 eV.

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

  

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru:

   

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 17 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 18 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 18 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 22 godziny temu
EDB

Na czym polega cyberterroryzm?

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu