Wymień cechy, jakie posiada każda wielkość wektorowa. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Wymień cechy, jakie posiada każda wielkość wektorowa.

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Każda wielkość wektorowa posiada: wartość, kierunek, zwrot i punkt przyłożenia. 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019