🎓 Wykres przedstawia zależność przyspieszenia grawitacyjnego pewnej planety będącej jednorodną kulą od odległości od jej środka. Odczytaj z wykresu i zapisz, przybliżoną wartość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni planety oraz wartość promienia tej planety. Promień wyraź w metrach. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wykres przedstawia zależność przyspieszenia grawitacyjnego pewnej planety będącej jednorodną kulą od odległości od jej środka. Odczytaj z wykresu i zapisz, przybliżoną wartość przyspieszenia grawitacyjnego na powierzchni planety oraz wartość promienia tej planety. Promień wyraź w metrach.

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Z wykresu odczytujemy, że przyspieszenie grawitacyjne tej planety ma wartość zawartą w przedziale od

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 18 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 22 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu