🎓 Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu. Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była maksymalna oraz jaka była wartość wychylenia w tych momentach? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu.
Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była maksymalna oraz jaka była wartość wychylenia w tych momentach?

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Prędkość ciężarka jest maksymalna w

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 18 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu