Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu. <br>Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była równa zeru. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu.
Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była równa zeru.

Ola
24320
odpowiedziała na to pytanie

Wartość prędkości ciężarka jest równa zeru w położeniu maksymalnego wychylenia. Prędkość ciężarka była więc zerowa w: 0.3 s, 0.9 s i 1.5 s.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019