🎓 Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu. Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była równa zeru. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wykres przedstawia zależność położenia ciężarka drgającego na sprężynie od czasu.
Odczytaj z wykresu i zapisz, w których momentach czasu wartość prędkości ciężarka była równa zeru.

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Wartość prędkości ciężarka jest równa zeru w położeniu maksymalnego wychylenia. Prędkość ciężarka była więc zerowa w: 0.3 s, 0.9 s i 1.5 s.

EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 15 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 15 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 17 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 17 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 20 godzin temu
EDB

Na czym polega cyberterroryzm?

około 22 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

około 23 godziny temu