Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Wykorzystując wyniki obserwacji ruchu Księżyca oblicz masę Ziemi. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi wynosi 2,36*106 s a jego średnia odległość od środka Ziemi równa się 3,84*108 m, stała grawitacji G=6,67*10-11 Nm2/kg2.

Odpowiedź nauczyciela