🎓 Wiadomo, że promień światła po przejściu przez płytkę równoległościenną, umieszczoną w powietrzu, biegnie dalej wzdłuż prostej równoległej do prostej, wzdłuż której promień pada na płytkę (patrz rysunek 1). Przyjmij, że bezwzględny współczynnik załamania dla powietrza jest równy 1.  <br> Promień światła przechodzi przez dwie równoległościenne warstwy o różnych bezwzględnych współczynnikach załamania. Przechodząc przez te warstwy, ulega załamaniu na każdej z trzech równoległych do siebie powierzchni granicznych. Oznacz na rysunku kąty padania i załamania, a następnie zapisz prawo załamania światła dla wszystkich trzech powierzchni, na których promień światła ulega załamaniu. Napisz, czy proste, wzdłuż których poruszają się promień padający na obie warstwy i promień, który przeszedł przez obie warstwy, są równoległe.  - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wiadomo, że promień światła po przejściu przez płytkę równoległościenną, umieszczoną w powietrzu, biegnie dalej wzdłuż prostej równoległej do...

Ola
28767
odpowiedziała na to pytanie

 

Najpierw zaznaczamy kąty padania i załamania na rysunku:

Następnie zapisujemy prawo załamania dla poszczególnych powierzchni granicznych:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Matematyka
content
14 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019