Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Wartość przyspieszenia ciała swobodnie spadającego w próżni zależy:
a) od masy ciała,
b) od ciężaru ciała,
c) od kształtu ciała,
d) od szerokości geograficznej.

Odpowiedź nauczyciela