🎓 W tabeli zamieszczono przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni wybranych planet Układu Słonecznego. Długość wahadła matematycznego o okresie drgań równym 1 s, będzie największa na A. Merkurym. B. Ziemi. C. Jowiszu. D. Neptunie. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

W tabeli zamieszczono przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni wybranych planet Układu Słonecznego. Długość wahadła matematycznego o okresie drgań równym 1 s, będzie największa na
A. Merkurym.
B. Ziemi.
C. Jowiszu.
D. Neptunie.

Ola
131546
odpowiedziała na to pytanie

Zgodnie ze wzorem na okres drgań wahadła matematycznego:

 

im

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

Zaznacz, która z wypowiedzi jest prawdziwa (P), a która fałszywa (F).

A) Wkroczenie mas do polityki w II połowie XIX wieku stworzyło nigdy wcześniej nieistniejącą możliwość wywierania wpływu na instytucje państwa w kierunku pożądanym dla "niższych" warstw. Mogły one teraz wyrazić swoje roszczenia nie w rewoltach czy zamieszkach, lecz przez stały i legalny nacisk na władzę.
B) Od 1830 roku Królestwo Polskie figurowało w dokumentach urzędowych Rosji, jako Kraj Nadwiślański.
C) Pierwszym krokiem Prus do realizacji koncepcji Małych Niemiec był konflikt z Rosją w 1864 roku. Jego powodem stało się wcielenie przez nią prowincji Szlezwiku i Holsztynu z tytułu związków dynastycznych.
D) W latach 1860-1920 w Stanach Zjednoczonych osiadło ponad 27 milionów Europejczyków. Głównym portem imigracyjnym był Nowy York. Na wyspie Ellis Island badano przybyszów i podejmowano decyzje o wpuszczeniu ich na teren Stanów Zjednoczonych lub odesłaniu do krajów ich pochodzenia.
E) Terenem najbardziej zaciętej rywalizacji kolonialnej w XIX wieku była Afryka i Ameryka Południowa.
F) W 1859 roku Karol Darwin ogłosił swą teorię ewolucji, publikując pracę O powstaniu gatunków. Rozpoczęły się spory, które nasiliły się jeszcze bardziej po ukazaniu kolejnej przełomowej pracy Darwina O pochodzeniu człowieka i o doborze płciowym (1871), w której wywodził jego pochodzenie od małp człekokształtnych.
G) Nacjonalizm stanowił, jak sądzono, antidotum na socjalizm, kształtowanie się ponadnarodowego ruchu robotniczego, dlatego zyskał poparcie zaniepokojonych tym zjawiskiem konserwatystów. Był też w stanie pociągnąć za sobą masy, gdyż promował pozytywny, a nawet bezkrytyczny stosunek do własnej wspólnoty narodowej.
H) Zjednoczenie Niemiec nie miało większego wpływu na system europejski. Podobnie w pierwszej połowie XIX wieku decydujący głos w sprawach wojny i pokoju miała pentarchia (Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja). Głos każdego państwa liczył się tak samo.
I) W 1899 roku zakończyła się era oświetlenia naftowego i gazowego. Rozpoczęto wówczas masową produkcję żarówek.
J) W ogłoszonej w 1891 roku przełomowej encyklice Rerum Novarum papież Leon XIII krytykował komunizm i liberalizm. Nakazywał wiernym propagować wśród robotników naukę społeczną Kościoła i hasła solidaryzmu społecznego.

44 minuty temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019