W pobliżu magnesu podkowiastego umieszczano igiełkę magnetyczną. Rysunki 1. oraz 2. przedstawiają oddzielnie magnes oraz igiełkę. Igiełka może obracać się dookoła osi prostopadłej do płaszczyzny rysunku. Bieguny magnesu oznaczono literami N i S. Północny biegun igiełki oznaczono kolorem czarnym, a południowy – szarym. Załóż, że pole magnetyczne pochodzi tylko od magnesu, a kształt linii pola magnetycznego w płaszczyźnie rysunku jest symetryczny względem prostej l. <br>Na rysunku 3. dorysuj w pustych kołach, jak ustawiała się igiełka magnetyczna za każdym razem, gdy była umieszczana: przy biegunie N, przy biegunie S, i tak, że jej oś obrotu przechodziła przez punkt prostej l. Północny biegun igiełki zamaluj na czarno. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

W pobliżu magnesu podkowiastego umieszczano igiełkę magnetyczną. Rysunki 1. oraz 2. przedstawiają oddzielnie magnes oraz igiełkę. Igiełka może...

Ola
24320
odpowiedziała na to pytanie

Korzystamy z faktu, że przeciwne bieguny magnesów

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019