Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

W domowej instalacji elektrycznej urządzenia są połączone równolegle. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile energii elektrycznej zużyły wszystkie urządzenia. Jaki jest koszt zużytej energii elektrycznej w ciągu doby? Przyjmij, że cena 1 kWh wynosi 60 groszy.


czajnik elektryczny - 1 kW - 0,5 h
żarówka - 2 kW - 6 h
lodówka - 0,3 kW - 12 h
odkurzacz - 2 kW - 0,2 h

Odpowiedź nauczyciela