Trzecia zasada dynamiki Newtona. - Odrabiamy.pl

Fizyka

Fizyka

Trzecia zasada dynamiki Newtona.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Treść III zasady dynamiki: Jeżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało równocześnie oddziałuje na pierwsze z siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Trzecia zasada dynamiki Newtona.
3 października 2018