Średnia prędkość? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Średnia prędkość?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Średnia prędkość to iloraz całkowitej drogi pokonanej przez ciało i czasu, w jakim ta droga została pokonana:

 

gdzie s - droga, t - czas. 

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Fizyka
Średnia prędkość?
28 października 2018