Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Sposoby otrzymywania prądu indukcyjnego.

Odpowiedź nauczyciela