Spoczywające jądro berylu 8Be uległo rozpadowi na dwie cząstki α. <br>Określ, czy po rozpadzie jądra berylu powstałe cząstki α mogą poruszać się, tak jak pokazano to na rysunku? Uzasadnij swoją odpowiedź. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Spoczywające jądro berylu 8Be uległo rozpadowi na dwie cząstki α.
Określ, czy po rozpadzie jądra berylu powstałe cząstki α mogą poruszać się, tak...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Zgodnie z zasadą zachowania pędu podczas rozpadu cząstki

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019