Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Soczewkę o masie 120 g zawieszono na dynamometrze, a następnie zanurzono w wodzie destylowanej. Jaka jest gęstość materiału, z którego wykonano tę soczewkę, jeżeli po zanurzeniu dynamometr wskazał wartość 0,52 N?

Odpowiedź nauczyciela