Skąd się bierze foton? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Skąd się bierze foton?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Fotony powstają w wyniku przejścia układu, np. atomu lub jądra atomowego ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii, podczas zmiany pędu cząstki naładowanej, a także w wyniku anihilacji par elektron-pozyton.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Skąd się bierze foton?
12 listopada 2018