Proszę o rozwiązanie zadań obliczeniowych - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

obraz do zadania
Fizyka
 -  szkoła podstawowa
obraz do zadania

Proszę o rozwiązanie zadań obliczeniowych

Ola
24314
odpowiedziała na to pytanie

3. 

Dane:

 

 

Szukane:

a)  

Przekształcamy wzór na moc, żeby obliczyć natężenie:

 

 

 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

 

Odpowiedź: Przez spiralę płynie prąd o natężeniu 13 A.

b) 

 

 

W kilowatogodzinach piekarnik zużyje energię o wartości:

 

a w dżulach:

 

Odpowiedź: Piekarnik zużyje 12 kWh, czyli 43,2 MJ energii.

c) 

 

W kilowatogodzinach piekarnik zużyje w tym czasie energię o wartości:

 

Koszt energii wyniesie więc:

 

Odpowiedź: Koszt energii wynosi 21,6 zł. 


11. 

Dane:

 

 

Szukane:

 

 Przekształcamy wzór na natężenie, żeby obliczyć ładunek:

 

 

 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

 

Odpowiedź: Ładunek elektryczny wynosi 540 mC. 


12.

Dane:

 

 

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw obliczamy łączną moc urządzeń:

 

Teraz obliczmy natężenie przepływające przez te urządzenia:

 

Jest to mniejsze natężenie niż natężenie bezpiecznika, więc nie wyłączy on prądu. 

Odpowiedź: Nie, bezpiecznik nie wyłączy prądu. 

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019