Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć, posługując się wzorem: <br>v^2=v0^2+2as. <br>gdzie: v - prędkość w danej chwili, v0 - prędkość początkowa, a - przyspieszenie, s - droga. W akceleratorze liniowym w celu zwiększenia prędkości naładowanej cząstki przepuszcza się ją przez jednakowe obszary pola elektrycznego, wytworzonego pomiędzy metalowymi elektrodami w kształcie rur. Przyjmij, że prędkość początkowa cząstki wprowadzonej do akceleratora jest tak mała, że możemy ją uznać za równą zeru. <br>Wykaż, że wartość prędkości naładowanej cząstki po 5-tym przejściu przez obszar pola elektrycznego można zapisać wzorem: <br>v = √(10ax), <br>jeżeli prędkość początkowa ładunku była równa zero. Przyjmij, że cząstka przyspieszana w polu elektrycznym porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć, posługując się wzorem:
v^2=v0^2+2as.
gdzie: v - prędkość w danej chwili, v0 -...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Na początek zapisujemy wzór na prędkość ładunku:

 

Dla początkowej prędkości równej zero  wzór przyjmuje postać:

 

Ta prędkość jest prędkością początkową dla drugiego przejścia:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019