🎓 Prawo odbicia światła. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Prawo odbicia światła.

Ola
131993
Polub to zadanie

Treść prawa odbicia światła: Kąt padania światła jest równy kątowi odbicia. 

Historia

Zapoznaj się z opisem etapów bitwy pod Marengo. Uzupełnij tekst pojęciami z zakresu historii wojskowości.

Bitwa pod Marengo rozegrała się w dwóch etapach. Pierwszą stanowiło właściwe ... zakończone klęską Francuzów. W fazie tej kolejne natarcia austriackie doprowadziły stronę francuską do zużycia ... , wyczerpania w sferze materialnej i moralnej, wreszcie do zarządzenia ... . Dla Francuzów ta część bitwy miała charakter obronny, postępy austriackie powstrzymywane były miejscowymi, doraźnymi ... . Bonaparte starał się za wszelką cenę utrzymać nieprzerwany front w oczekiwaniu na ... Desaix'go. Walkę obronną Francuzów można również podzielić na kilka części, w tym starcie straży przedniej na zachód od Marenga, ... linii potoku Fontanone, obrona wsi Marengo oraz Castel-Ceriolo i wreszcie odwrót. Druga faza bitwy miała charakter zupełnie odmienny. Francuzi, którzy przez wiele godzin trwali w rozpaczliwej obronie, po wzmocnieniu ... Boudeta przeszli do nagłego ... . Zatrzymało ono i osadziło rozpoczęty przez przeciwnika ... : został on zarządzony w przekonaniu o całkowitym ... wojsk Bonapartego. Wejście do bitwy sił przyprowadzonych przez Desaix'go wywołało pierwszy kryzys w szeregach austriackich. Spotęgowała go ... wykonana przez gen. Francois Kellermana, która stała się początkiem ... wojsk barona Melasa. Bitwę zakończył pościg Francuzów za wojskami austriackimi.

pościg / obrona / odsiecz / odwodów / pogromu / szarża / kontruderzenia / starcie / kontrnatarciami / dywizją / rozbiciu / odwrotu

14 minut temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Zadecyduj, czy dane wydarzenie miało miejsce za panowania Władysława Łokietka, czy Kazimierza Wielkiego.

A) Sędziami zostali przedstawiciele kleru polskiego, z arcybiskupem Janisławem na czele, które mieli wspomagać biskup poznański Domarat i opat mogileński Mikołaj. Już sam skład sędziowski skazywał cały proces na niepowodzenie. Zakon mógł bowiem zakwestionować obiektywizm papieskiego zespołu sędziowskiego [...] Po przesłuchaniu dwudziestu pięciu świadków strony polskiej sędziowie wydali wyrok korzystny dla króla. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem Zakon miał zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie i zapłacić 30 000 grzywien odszkodowania z tytułu pobierania zeń dochodów, a ponadto został obciążony kosztami procesu. Przedstawiciele zakonu złożyli jednak apelację od wyroku do papieża, zarzucając sędziom papieskim stronniczość.
B) Inne szczegółowe postanowienia przyszłego układu zredagowano w osobnych dokumentach. Król zapewniał w nich wielkiego mistrza, że nigdy nie wejdzie w sojusze z pogańską Litwą, obiecywał amnestię dla tych swoich poddanych, którzy podczas ostatniej wojny walczyli po stronie Zakonu, wreszcie godził się darować wolność wszystkim jeńcom zakonnym przetrzymywanym w Polsce. Rezygnował również z wszelkich należnych mu odszkodowań wojennych. W zamian za królewskie potwierdzenie nadań i rezygnację Zakon zgodził się zwrócić królowi, po ratyfikacji traktatu, okupowane Kujawy i ziemię dobrzyńską.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019