PRAWO COULOMBA - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

PRAWO COULOMBA

Ola
24320
odpowiedziała na to pytanie

Prawo Coulomba: siła wzajemnego oddziaływania między dwoma ładunkami elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

 ,

gdzie k to stała oddziaływań ładunków w próżni, q1 i q2 to ładunki tych ciał, r - odległość między ładunkami. 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Fizyka
PRAWO COULOMBA
6 grudnia 2018