Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Podaj 3 przykłady elektrowni.

Odpowiedź nauczyciela