🎓 Ile musi wynosić współczynnik tarcia między kołami a nawierzchnią aby samochód nie wpadł w poślizg boczny. Szybkość samochodu wchodzącego w zakręt V = 200 km/h, promień zakrętu wynosi r = 520 m. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Ile musi wynosić współczynnik tarcia między kołami a nawierzchnią aby samochód nie wpadł w poślizg boczny. Szybkość samochodu wchodzącego w zakręt V

...

Ola
45400
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

  

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Aby samochód nie wpadł w poślizg boczny, siła tarcia musi być co najmniej równa sile dośrodkowej:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Język angielski

Gramatyka. Wybierz poprawną opcje.
1 The caravan park ____ stayed in was huge.
a) whom we        b) what we             c)which we

2 Mr Evans is the teacher ____ was telling you about.
a) I       b) of who I          c) my

3 Is this the holiday ____ on?
a) went      b) they went     c) who they went on

4 Could I have the room ____ stayed in last time?
a) that I             b) that            c) which

5 That’s the tour guide ____ took us round the city.
a) who                 b) whom       c)– (no pronoun)

6 Is she the receptionist ____ spoke to last night?
a) which we             b) whom we              c) that

7 That’s the bus ____ to school every day.
a) we take it                b) what we take             c) we take

8 That’s the villa ____ George and Anna stayed  in last year.
a) who                 b) whom                 c) – (no pronoun)

9 Have you got some of that nice bread ____ I bought last week?
a) which               b) whom             c) what

10 Please speak ____ in the library.
a) quietly               b) quietely            c) quietelly

11 It’s really hard to understand them because they  talk so ____ .
a) fast                     b) fastly                  c) quick

12 I’m sorry it’s a bit ____ in here. I’ll ask them to turn the music down.
a) loud                   b) loudly                   c) quiet

13 Finally, the baby was sleeping ____ .
a) deep            b) deeply            c) good

14 How ____ do you think you did in the test?
a) good             b) goodly                 c) well

15 On the whole, they have a ____ diet.
a) health              b) healthy               c) healthily

16 They were ____ to stay the night.
a) happy                b) happily               c) happilly

17 She looked at them so ____ that they ran away.
a) angry               b) angrily                c) angrilly

18 Catherine sings ____ .
a) beauty                 b) beautiful            c) beautifully

19 Please be a bit more ____ !
a) careful                  b) carefuly              c) carefully

20 They ate very ____ after their long journey.
a) hungry               b) hungrily         c) hungrilly

około 3 godziny temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Matematyka

Oblicz log2 1/1024

około 7 godzin temu