Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Okres drgań wynosi T = 0,1 s. Oblicz częstotliwość f = ?

Odpowiedź nauczyciela