Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Odległość między sąsiednimi grzbietami fali wynosi 300 cm. Oblicz prędkość rozchodzenia się fali, jeżeli okres wynosi 3 sekundy.

Odpowiedź nauczyciela