Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Oblicz wartość siły wyporu działającej na stalową kulkę o masie 70 g leżąca na dnie szklanki z wodą, jeśli wiadomo że gęstość stali d = 7000 kg/m3.

Odpowiedź nauczyciela