Oblicz jak daleko od soczewki o zdolności skupiającej 8 D znajduje się ognisko. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Oblicz jak daleko od soczewki o zdolności skupiającej 8 D znajduje się ognisko.

Ola
24314
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Ogniskowa soczewki jest odwrotnością jej zdolności skupiającej. Obliczamy więc ogniskową soczewki:

 

Odpowiedź: Ognisko znajduje się w odległości 12,5 cm od soczewki. 

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
1 dzień temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019