Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Oblicz ile drgań na minutę wykonuje boja morska, jeśli fale morskie przemieszczają się z prędkością o wartości 6,25 m/s, a ich długość wynosi 50 m.

Odpowiedź nauczyciela