Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Oblicz energię kinetyczną piłki o masie 1000 g, która porusza się z prędkością 10 m/s. Wskazówka: Przy obliczaniu energii kinetycznej masę zawsze podajemy w kg, a prędkość w m/s.

Odpowiedź nauczyciela