Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Oblicz ciśnienie jakie wywiera na podłoże narciarz o masie 65 kg, jeżeli jedna narta styka się z podłożem na długości 120 cm i szerokości 8 cm.

Odpowiedź nauczyciela