Napisz, jakie procesy zachodzą jeśli lód ogrzać o 40 stopni Celsjusza. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Napisz, jakie procesy zachodzą jeśli lód ogrzać o 40 stopni Celsjusza.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Lód w temperaturze 0oC ulega stopieniu, a następnie powstała z niego ciecz jest ogrzewana do temperatury 40oC.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019