🎓 Na nici o długości 1,2 m zawieszono małą kulkę o masie 200 g, odchylono ją o kąt 5° od pionu i puszczono. Podkreśl w każdym z poniższych nawiasów prawidłowy wariant zakończenia zdania. Kulkę można uznać za wahadło matematyczne tylko wtedy, gdy: masa kulki jest (równa masie nici / znacznie większa od masy nici / znacznie mniejsza od masy nici), długość nici jest (większa niż ok. 20 cm / mniejsza niż ok. 2 m / znacznie większa od promienia kulki), nić jest (biała / czarna / rozciągliwa / nierozciągliwa / przewodząca / nieprzewodząca). - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Na nici o długości 1,2 m zawieszono małą kulkę o masie 200 g, odchylono ją o kąt 5° od pionu i puszczono.
Podkreśl w każdym z poniższych nawiasów prawidłowy wariant zakończenia zdania.
Kulkę można uznać za wahadło matematyczne tylko wtedy, gdy:
masa kulki jest (równa masie nici / znacznie większa od masy nici / znacznie mniejsza od masy nici),
długość nici jest (większa niż ok. 20 cm / mniejsza niż ok. 2 m / znacznie większa od promienia kulki),
nić jest (biała / czarna / rozciągliwa / nierozciągliwa / przewodząca / nieprzewodząca).

Ola
131500
odpowiedziała na to pytanie

Uzupełniamy zdania:

masa kulki jest

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
28 marca 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 23 godziny temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 24 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu