🎓 Miony są nietrwałymi cząstkami naładowanymi o masie większej od elektronów, ale mniejszej od protonów. Średni czas życia mionów spoczywających wynosi 2,23·10^–6 s. Miony wykrywane na powierzchni Ziemi pochodzą głównie z rozpadów mezonów π – innych cząstek nietrwałych, powstających w górnych warstwach atmosfery w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami gazów. Zaobserwowano, że większość mionów dolatuje do powierzchni Ziemi po przebyciu drogi wynoszącej kilka kilometrów. Objaśnij przyczynę pozornej sprzeczności między danymi wielkościami (droga mionu 5 km, czas życia mionu spoczywającego 2,23·10–6 s) a prawami fizyki. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Miony są nietrwałymi cząstkami naładowanymi o masie większej od elektronów, ale mniejszej od protonów. Średni czas życia mionów spoczywających wynosi 2,23·10^–6 s. Miony wykrywane na powierzchni Ziemi pochodzą głównie z rozpadów mezonów π – innych cząstek nietrwałych, powstających w górnych warstwach atmosfery w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami gazów. Zaobserwowano, że większość mionów dolatuje do powierzchni Ziemi po przebyciu drogi wynoszącej kilka kilometrów.
Objaśnij przyczynę pozornej sprzeczności między danymi wielkościami (droga mionu 5 km, czas życia mionu spoczywającego 2,23·10–6 s) a prawami fizyki.

Ola
131505
odpowiedziała na to pytanie

W treści zadania wprowadzono średni czas życia

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 23 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 23 godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 24 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019