🎓 Miony są nietrwałymi cząstkami naładowanymi o masie większej od elektronów, ale mniejszej od protonów. Średni czas życia mionów spoczywających wynosi 2,23·10^–6 s. Miony wykrywane na powierzchni Ziemi pochodzą głównie z rozpadów mezonów π – innych cząstek nietrwałych, powstających w górnych warstwach atmosfery w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami gazów. Zaobserwowano, że większość mionów dolatuje do powierzchni Ziemi po przebyciu drogi wynoszącej kilka kilometrów. Oblicz prędkość mionu otrzymaną przy założeniu, że jego droga była równa 5 km, a pokonał ją w czasie równym podanemu czasowi życia. Objaśnij, dlaczego przyjęte założenia nie mogą być prawidłowe. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Miony są nietrwałymi cząstkami naładowanymi o masie większej od elektronów, ale mniejszej od protonów. Średni czas życia mionów spoczywających wynosi 2,23·10^–6 s. Miony wykrywane na powierzchni Ziemi pochodzą głównie z rozpadów mezonów π – innych cząstek nietrwałych, powstających w górnych warstwach atmosfery w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami gazów. Zaobserwowano, że większość mionów dolatuje do powierzchni Ziemi po przebyciu drogi wynoszącej kilka kilometrów.
Oblicz prędkość mionu otrzymaną przy założeniu, że jego droga była równa 5 km, a pokonał ją w czasie równym podanemu czasowi życia. Objaśnij, dlaczego przyjęte założenia nie mogą być prawidłowe.

Ola
131500
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Prędkość mionu z definicji wynosiłaby:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 22 godziny temu
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 23 godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu